Mathias Thuesen Demant

Byggeleder

Fagområde: Jord, beton, kloak i fag-, hoved- og totalentreprise
Uddannelse: Bygningskonstruktør
Ansat: 2017

Telefon: 40 70 32 90
Mail: md@hns-as.dk

Kontakt
Mathias Thuesen Demant - H. Nielsen & søn as