OM OS

MEDARBEJDERE OG VÆRDIER

Både fagligt og menneskeligt stiller vi store krav til vores medarbejdere. For at være del af H. Nielsen & Søn skal man dele vores værdisæt og følge vores regler. Her er de værdier og regler, som vores medarbejdere har forpligtet sig til at følge:

#1 VI ER ARBEJDSOMME

 • Vi kommer ikke sovende til opgaverne og vi knokler for det hele i alle faser – fra udarbejdelse af tilbud til udførelse af opgave og den allersidste afpudsning.
 • Når man er på arbejde, så arbejder man – både for fællesskabet og for kundens skyld.
 • Har vi en deadline, så når vi den deadline. Også hvis en vanskelig opgave kræver, at man møder ind før eller bliver lidt længere.
 • Hvis en opgave bliver udskudt eller går i stå, så venter vi ikke bare, men tager selv initiativer til at finde ud af, hvad vi så kan gå i gang med.
 • Vi forventer, at alle sætter en ære i at være så selvkørende som overhovedet muligt.

#2 VI UDVISER RESPEKT OG OMSORG

 • I H. Nielsen & søn as behandler vi hinanden godt, så det er rart at gå på arbejde.
 • Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden. Også i pressede situationer.
 • Mobning og spydige bemærkninger tolereres ikke. En del af den gode tone er at være løsningsorienteret.
 • Vi taler altid pænt til kunden. Hvis der opstår en uenighed, tager byggeledelsen sig af den – og hvis byggelederen ikke har mulighed for at tage sig af det i situationen, ringer man straks hjem til kontoret.
 • Vi hilser altid pænt på nye medarbejdere. Og så passer vi godt på hinanden. Vi er opmærksomme på, om der er nogen, der hænger med hovedet, er syge eller stressede. Og vi husker at rose vores kolleger, når de har gjort et godt stykke arbejde.

#3 VI RYDDER OP EFTER OS

 • Lige meget hvad vi har lavet, sætter vi altid tid af til at rydde op efter os, for ryddelighed er en vigtig værdi i H. Nielsen & Søn as.
 • Rod avler rod. Og rod ødelægger arbejdsprocesserne.
 • Arbejdet glider meget bedre, hvis der er system i tingene.
 • Oprydning viser, at vi tager hensyn til hinanden og signalerer seriøsitet og respekt over for kunden.

#4 VI HAR BLIK FOR DETALJEN

 • I H. Nielsen & Søn as går vi ikke på kompromis med noget som helst.
 • Vi har passion for kvalitet og blik for detaljen. Den digitaliserede dokumentation skal være i orden, kvalitetshåndbogen skal være fulgt til punkt og prikke. Al byggeaffald skal væk og gulvene skal vaskes.
 • Alle kan lave fejl. Og det gør vi også – det kan vi ikke undgå. Men når vi begår fejl, så bliver de rettet med det samme.
 • Vi gør os umage, fordi vi ved, at detaljen siger det hele. Og det gælder detaljer på alle niveauer: Detaljer i vores indledende drøftelser, i vores tilbud, i processen og i det endelige produkt. Vi skal være pavestolte, når vi afleverer vores produkter til bygherren.

#5 VI HAR FOKUS PÅ SIKKERHED

 • Sikkerhed er en kerneværdi i H. Nielsen & Søn as, som vi aldrig må gå på kompromis med.
 • Det handler om det dyrebareste, vi har, nemlig vores kollegaer og medarbejdere.
 • Det er vores pligt at have fokus på deres helbred og velbefindende, både på kort og lang sigt.
 • På kort sigt skal vi altid prioritere den daglige sikkerhed med for eksempel stilladser og maskiner. På længere sigt skal vi værne os selv og hinanden mod støj, støv og slitage.
 • Det kræver, at vi alle sørger for at bruge de rigtige hjælpemidler – hjelme, briller, sikkerhedsveste og åndedrætsværn.
 • Vi tager ingen chancer i H. Nielsen & søn as.

#6 VI DYGTIGGØR OS LØBENDE

 • Vi lægger stor vægt på at have fagligt stærke medarbejdere i H. Nielsen & Søn.
 • Vi må derfor aldrig hvile på laurbærrene, men følge med tiden og de udviklinger, der sker inden for vores fag.
 • Derfor skal alle (også svende) have lov til at komme på de relevante kurser, der kan være med til at gøre dem endnu dygtigere – og firmaet endnu klogere.
 • Hver gang vi sender medarbejdere afsted på kurser, oplever vi, at det har en positiv, afsmittende effekt på kollegaerne, som også får glæde af den nye viden.
 • Hvis vi vil være de bedste, er efteruddannelse og konstant dygtiggørelse en central værdi.
h

MEDARBEJDERE OG VÆRDIER

Både fagligt og menneskeligt stiller vi store krav til vores medarbejdere. For at være del af H. Nielsen & Søn skal man dele vores værdisæt og følge vores regler. Her er de værdier og regler, som vores medarbejdere har forpligtet sig til at følge:

 • Vi kommer ikke sovende til opgaverne og vi knokler for det hele i alle faser – fra udarbejdelse af tilbud til udførelse af opgave og den allersidste afpudsning.
 • Når man er på arbejde, så arbejder man – både for fællesskabet og for kundens skyld.
 • Har vi en deadline, så når vi den deadline. Også hvis en vanskelig opgave kræver, at man møder ind før eller bliver lidt længere.
 • Hvis en opgave bliver udskudt eller går i stå, så venter vi ikke bare, men tager selv initiativer til at finde ud af, hvad vi så kan gå i gang med.
 • Vi forventer, at alle sætter en ære i at være så selvkørende som overhovedet muligt.
 • I H. Nielsen & Søn as går vi ikke på kompromis med noget som helst.
 • Vi har passion for kvalitet og blik for detaljen. Den digitaliserede dokumentation skal være i orden, kvalitetshåndbogen skal være fulgt til punkt og prikke. Al byggeaffald skal væk og gulvene skal vaskes.
 • Alle kan lave fejl. Og det gør vi også – det kan vi ikke undgå. Men når vi begår fejl, så bliver de rettet med det samme.
 • Vi gør os umage, fordi vi ved, at detaljen siger det hele. Og det gælder detaljer på alle niveauer: Detaljer i vores indledende drøftelser, i vores tilbud, i processen og i det endelige produkt. Vi skal være pavestolte, når vi afleverer vores produkter til bygherren.
 • I H. Nielsen & søn as behandler vi hinanden godt, så det er rart at gå på arbejde.
 • Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden. Også i pressede situationer.
 • Mobning og spydige bemærkninger tolereres ikke. En del af den gode tone er at være løsningsorienteret.
 • Vi taler altid pænt til kunden. Hvis der opstår en uenighed, tager byggeledelsen sig af den – og hvis byggelederen ikke har mulighed for at tage sig af det i situationen, ringer man straks hjem til kontoret.
 • Vi hilser altid pænt på nye medarbejdere. Og så passer vi godt på hinanden. Vi er opmærksomme på, om der er nogen, der hænger med hovedet, er syge eller stressede. Og vi husker at rose vores kolleger, når de har gjort et godt stykke arbejde.
 • Sikkerhed er en kerneværdi i H. Nielsen & Søn as, som vi aldrig må gå på kompromis med.
 • Det handler om det dyrebareste, vi har, nemlig vores kollegaer og medarbejdere.
 • Det er vores pligt at have fokus på deres helbred og velbefindende, både på kort og lang sigt.
 • På kort sigt skal vi altid prioritere den daglige sikkerhed med for eksempel stilladser og maskiner. På længere sigt skal vi værne os selv og hinanden mod støj, støv og slitage.
 • Det kræver, at vi alle sørger for at bruge de rigtige hjælpemidler – hjelme, briller, sikkerhedsveste og åndedrætsværn.
 • Vi tager ingen chancer i H. Nielsen & søn as.
 • Lige meget hvad vi har lavet, sætter vi altid tid af til at rydde op efter os, for ryddelighed er en vigtig værdi i H. Nielsen & Søn as.
 • Rod avler rod. Og rod ødelægger arbejdsprocesserne.
 • Arbejdet glider meget bedre, hvis der er system i tingene.
 • Oprydning viser, at vi tager hensyn til hinanden og signalerer seriøsitet og respekt over for kunden.
 • Vi lægger stor vægt på at have fagligt stærke medarbejdere i H. Nielsen & Søn.
 • Vi må derfor aldrig hvile på laurbærrene, men følge med tiden og de udviklinger, der sker inden for vores fag.
 • Derfor skal alle (også svende) have lov til at komme på de relevante kurser, der kan være med til at gøre dem endnu dygtigere – og firmaet endnu klogere.
 • Hver gang vi sender medarbejdere afsted på kurser, oplever vi, at det har en positiv, afsmittende effekt på kollegaerne, som også får glæde af den nye viden.
 • Hvis vi vil være de bedste, er efteruddannelse og konstant dygtiggørelse en central værdi.
h

KVALITET OG SIKKERHED

For at sikre vores kunder en god og ensartet kvalitet, videreuddanner og specialiserer vi løbende vores medarbejdere. Det sikrer, at vi altid har de rette kompetencer til alle opgaver.

I større, tværfaglige projekter og hovedentrepriser arbejder vi med en række faste underentreprenører, som vi ved leverer den høje kvalitet, vi insisterer på.

Kvalitet er altså det definerende nøgleord hos H. Nielsen & Søn. Men da alle byggesager udføres af mennesker, kan der selvfølgelig ske fejl. Denne risiko forsøger vi at imødekomme ved at have et omfattende kvalitetssikringssystem indbygget i alle byggesager.

Formålet med systemet er at sikre en effektiv styring og dermed forhindre fejl, men også at udbedre eventuelle fejl.

Vi tilpasser kvalitetssikringssystemet til hver sag. Derudover bruger vi meget energi på løbende at analysere og tilrette systemet. Det sikrer, at vi altid er på forkant med de nye regler og metoder i branchen. Og det sikrer, at den samme fejl ikke sker to gange.

Jeg har som bygherrerepræsentant været meget tilfreds med hovedentreprenørens vilje til at finde løsninger, som bygherren kunne acceptere. Entreprenøren har været god til at kontakte underentreprenører for udbedring af fejl og mangler. Jeg er generelt meget godt tilfreds med kvaliteten på de udførte arbejder og entreprenørens krav til færdiggørelse m.v.

Bygherre fra Haslev Sognegård

SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ

Som del af kvaliteten stiller både omverden og vores medarbejdere høje krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Vi tager derfor dette område meget alvorligt.

Vi søger de løsninger, som reducerer forurening, spild af materialer og ressourcer. Og vi søger løsninger, der minimerer risikoen for arbejdsskader eller ulykker.

Vi gennemgår løbende vores sikkerheds-, sundheds- og miljøpolitikker, så de er tidssvarende. Gennem uddannelse, instruktion og træning sikrer vi os, at vores medarbejdere altid efterlever vores politikker. Derudover kræver vi, at vores samarbejdspartnere og leverandører respekterer og efterlever vores politikker.

BYG GARANTI

Når du vælger H. Nielsen & Søn som entreprenør, får du automatisk en gratis, ekstra sikkerhed for godt håndværk – nemlig fem års garanti på den håndværksmæssige udførelse uanset opgavens art og omfang.

Det skyldes, at vi som medlem af Dansk Byggeri er forpligtet til at levere veludført, solidt og forsvarligt håndværksarbejde. Kun håndværkere, der er medlem af Dansk Byggeri, kan tilbyde denne unikke garanti.

Hvis du mod forventning skulle få brug for garantiordningen, er du sikret en hurtig og effektiv sagsbehandling uden ekstra omkostninger. Garantien sikrer nemlig adgang til et neutralt klage- og ankenævn uden om den traditionelle sagsgang.

Læs mere om Byg Garanti her.

KARAKTERBOG

Vores kunder efterspørger firmaer med gode karakterer. Derfor er vi tilmeldt Byggeriets Evalueringscenters løbende, uafhængige kontrol. Vi tilmelder nye byggesager til dem, så vi altid har en opdateret og knivskarp karakterbog.

Læs mere om Byggeriets Evalueringscenter her.

Vores karakterer ser i øjeblikket således ud:

SOCIAL ANSVARLIGHED

Vi har altid deltaget aktivt i at uddanne fremtidige håndværkere. For det første for at præge håndværkerne til at navigere efter vores stærke værdier. For det andet for at sikre, at vi har en grundstamme af dedikerede og dygtige håndværkere, som kender os og har lyst til at være hos os.

Vi tilstræber, at ca. 10 procent af vores personale er lærlinge.

Ud over vores kontraktlige aftale med lærlingene har vi jævnligt praktikanter i kortere eller længere perioder. Det er både fra Folkeskolen, de tekniske skoler og Byggeteknisk Højskole. Herudover hjælper vi ofte de lidt “skæve eksistenser” ved at lave aftaler med de omkringliggende kommuner. Der er plads til alle i H. Nielsen & Søn – så længe de deler vores værdier.

JOBMULIGHEDER

Som udgangspunkt anvender vi vores Facebook-side til opslag af jobs til vores udførende personale – tømrere, murere, struktører mv. Andre typer af jobs – som eksempelvis byggeledere –annoncerer vi i aviser og på jobportaler.

Om os - H. Nielsen & søn as