PROFESSIONEL KUNDE

H. Nielsen & søn har mere end 75 års erfaring med udførelse af entrepriseopgaver. Vi udfører primært opgaver i fag-, hoved- eller totalentreprise, men partnering er efterhånden også en fast samarbejdsform.

Med egenproduktion indenfor jord og beton, kloak, murer- og tømrerarbejder samt isolering dækker vi et bredt udsnit af en byggesager. Det gør, at vi kan tilbyde vores kunder gennemarbejdede projekter enten fag for fag eller tværfagligt, da vi allerede ved prissætningen har mulighed for at optimere byggesagen.

PROCESSEN

Oftest bliver en byggesag beskrevet af arkitekter og ingeniører og derefter udført af entreprenøren.

I H. Nielsen & søn forsøger vi dog at involvere os så tidligt som muligt i processen, sådan at den håndværksmæssige vinkel også tages i betragtning fra starten. Dette er til gavn for både bygherrer, rådgivere og entreprenører, da vi på den måde får sat et tidligt fælles mål: nemlig et godt resultat i den forventede kvalitet til den aftalte tid og pris.

Vores medarbejdere har stor erfaring med alle byggesagernes faser – fra tilbudsgivning, kontrahering og byggestyring til udførelse og kvalitetssikring. Vi tilstræber, at den samme byggeleder har byggesagen gennem alle processer fra første kontakt til aflevering. En gennemgående byggeleder sikrer, at der ikke går vigtige informationer tabt i forbindelse med eventuelle overdragelser mellem tilbudsafdelingen og den udførende afdeling.

PROJEKTER

WILLEMOSEGADE 59-61

Byggesagen er lokaliseret på en hjørnegrund på Willemoesgade 59-61. København Ø. Byggesagen…

BOSTEDET LUNDEBO

Opførelse af 30 plejeboliger med tilhørende service center. H. Nielsen & søn…

RØDOVRE KARREEN

Projektet rummer 117 lejligheder på i alt 10.200 m² samt 300 m²…

VALLENSVED KIRKE

For Vallensved meinghedsråd udføres indvendig renovering af kalk og kalkmalerierne incl. opbygning…

WILDERS PLADS 15A, UDVENDIGE ARBEJDER

I forbindelse med en komplet renovering af Wilders Plads 15A har HNS…

INSATECH, KONTORHUS I BÅRSE

Nielsen & søn as har stået for opførelsen af en ca. 1.200…

ZBC, ROSKILDE, Renovering af 107 kollegieboliger

Nielsen & søn as udfører renoveringen af 107 kollegieboliger på ZBC i…

BØRNEHUSET SKJOLDUNGERNE

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit…

KROGÅRDSSKOLEN

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit…

NÆSTVED VARMEVÆRK

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit…

KONGSTED NORD INFOTERIA

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit…

HAMMER KIRKE

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit…

FARENDLØSE KIRKE

Udvendig kalkning af Farendløse Kirke på Midtsjælland. Kirken er udført med gul…

RING SYD, NÆSTVED, ETABLERING AF STØJSKÆRM

H. Nielsen & søn as har etableret ca. 300 meter trafikstøjskærm langs…

HERLUFSHOLM KLASSELOKALER

Tekst kommer snart... Sagsnr. ? Egenproduktion: ? Bygherre: ? Rådgiver: ? Entrepriseform: ? Udført:…

GUNDERSLEVHOLM GODS, AVLSGÅRDEN – TAGUDSKIFTNING OG FORSTÆRKNING AF SPÆR

I forbindelse med istandsættelsen af Gunderslevholms Avlslænger, har vi udført forstærkning af…

SUSÅLANDETS SKOLE – NY INDSKOLING

Byggesagen omfatter opførelse af ny bygning på ca. 2.000 m² til indskoling…

KONTAKT OS

Udfyld formularen, hvis du ønsker at blive kontaktet af en vores dygtige byggerådgivere.

VORES EKSPERTER

Mød vores eksperter i professionelt byggeri.

Professionel kunde - H. Nielsen & søn as