PROFESSIONEL KUNDE

H. Nielsen & søn har mere end 75 års erfaring med udførelse af entrepriseopgaver. Vi udfører primært opgaver i fag-, hoved- eller totalentreprise, men partnering er efterhånden også en fast samarbejdsform.

Med egenproduktion indenfor jord og beton, kloak, murer- og tømrerarbejder samt isolering dækker vi et bredt udsnit af en byggesager. Det gør, at vi kan tilbyde vores kunder gennemarbejdede projekter enten fag for fag eller tværfagligt, da vi allerede ved prissætningen har mulighed for at optimere byggesagen.

PROCESSEN

Oftest bliver en byggesag beskrevet af arkitekter og ingeniører og derefter udført af entreprenøren.

I H. Nielsen & søn forsøger vi dog at involvere os så tidligt som muligt i processen, sådan at den håndværksmæssige vinkel også tages i betragtning fra starten. Dette er til gavn for både bygherrer, rådgivere og entreprenører, da vi på den måde får sat et tidligt fælles mål: nemlig et godt resultat i den forventede kvalitet til den aftalte tid og pris.

Vores medarbejdere har stor erfaring med alle byggesagernes faser – fra tilbudsgivning, kontrahering og byggestyring til udførelse og kvalitetssikring. Vi tilstræber, at den samme byggeleder har byggesagen gennem alle processer fra første kontakt til aflevering. En gennemgående byggeleder sikrer, at der ikke går vigtige informationer tabt i forbindelse med eventuelle overdragelser mellem tilbudsafdelingen og den udførende afdeling.

PROJEKTER

ZBC, ROSKILDE, Renovering af 107 kollegieboliger

Nielsen & søn as udfører renoveringen af 107 kollegieboliger på ZBC …

BØRNEHUSET SKJOLDUNGERNE

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit of the young and tender, free from the same heinousness of mistake

KROGÅRDSSKOLEN

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit of the young and tender, free from the same heinousness of mistake

NÆSTVED VARMEVÆRK

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit of the young and tender, free from the same heinousness of mistake

KONGSTED NORD INFOTERIA

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit of the young and tender, free from the same heinousness of mistake

HAMMER KIRKE

Nor are the most conscientious compilations of Natural History for the benefit of the young and tender, free from the same heinousness of mistake

FARENDLØSE KIRKE

Udvendig kalkning af Farendløse Kirke på Midtsjælland. Kirken er udført med …

RING SYD, NÆSTVED, ETABLERING AF STØJSKÆRM

H. Nielsen & søn as har etableret ca. 300 meter trafikstøjskærm …

HERLUFSHOLM KLASSELOKALER

Tekst kommer snart… Sagsnr. ? Egenproduktion: ? Bygherre: ? Rådgiver: ? Entrepriseform: ? …

GUNDERSLEVHOLM GODS, AVLSGÅRDEN – TAGUDSKIFTNING OG FORSTÆRKNING AF SPÆR

I forbindelse med istandsættelsen af Gunderslevholms Avlslænger, har vi udført forstærkning …

SUSÅLANDETS SKOLE – NY INDSKOLING

Byggesagen omfatter opførelse af ny bygning på ca. 2.000 m² til …

KONTAKT OS

Udfyld formularen, hvis du ønsker at blive kontaktet af en vores dygtige byggerådgivere.

VORES EKSPERTER

Mød vores eksperter i professionelt byggeri.

Professionel kunde - H. Nielsen & søn as