GUNDERSLEVHOLM GODS, AVLSGÅRDEN - TAGUDSKIFTNING OG FORSTÆRKNING AF SPÆR - H. Nielsen & søn as