KALKHUSET, FENSMARK - SKALMURING - H. Nielsen & søn as